Đăng ký đầu số 8077

Đăng ký đầu số SMS 8077 phục vụ kinh doanh, tin nhắn, nhắn tin xác thực... với thủ tục đơn giản gồm thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp. Mở đầu số chỉ sau 24h.

Chi phí đăng ký đầu số SMS

# Hạng mục Chi phí Ghi chú
1 Khởi tạo đầu số SMS
500,000 vnd/lần Theo từng keyword
2 Duy trì đầu số SMS 500,000 vnd/tháng Tối thiểu 01 năm

 • Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định.
 • Đáp ứng nhiều truy xuất trong cùng một thời điểm.
 • Bảo mật thông tin cho khách hàng.

Cung cấp mã PIN in tem SMS

Cung cấp mã PIN để in tem phủ cào SMS theo mọi số lượng, bao gồm: phần mềm quản lý mã PIN, tích hợp đầu số SMS, cấu hình nội dung thông báo, quản lý tin nhắn, khách hàng.
Mã PIN có định dạng ngẫu nhiên (random), bao gồm số và ký tự, độ dài từ 6 tới 12 ký tự.

Tên Gói Số lượng PIN Phí xuất mã PIN Phí quản lý Thời hạn Thành tiền
G20 20,000
150 2,900,000 01 năm 5,900,000
G30 30,000 120 2,900,000 01 năm 6,500,000
G50 50,000 100 2,900,000 01 năm 7,900,000
G70 70,000 90 2,900,000 01 năm 9,200,000
G100 100,000 80 2,900,000 01 năm 10,900,000
G150 150,000 70 2,900,000 01 năm 13,400,000
G200 200,000 60 2,900,000 01 năm 14,900,000
G300 300,000 50 2,900,000 01 năm 17,900,000
G400 400,000 45 2,900,000 01 năm 20,900,000
G500 500,000 40 2,900,000 01 năm 22,900,000

Cung cấp mã QR Code (URL) in tem

Cung cấp mã QR Code định dạng url (link website) theo mọi số lượng, phục vụ in tem phủ cào QR Code, tem truy xuất nguồn gốc, tem chống hàng giả.
Bao gồm các hạng mục phần mềm quản lý, cấu hình website, thông báo email, tích hợp sms brandname (nếu có).
Cấu tạo mã QR Code khác nhau, theo từng sản phẩm riêng biệt.
Tên Gói Số lượng QR Code Phí xuất mã QR Code Phí quản lý Thời hạn Thành tiền
G20 20,000
100 4,900,000 01 năm 6,900,000
G30 30,000 100 4,900,000 01 năm 7,900,000
G50 50,000 100 4,900,000 01 năm 9,900,000
G70 70,000 80 4,900,000 01 năm 10,500,000
G100 100,000 80 4,900,000 01 năm 12,900,000
G150 150,000 70 4,900,000 01 năm 15,400,000
G200 200,000 70 2,900,000 01 năm 16,900,000
G300 300,000 70 2,900,000 01 năm 23,900,000
G400 400,000 70 2,900,000 01 năm 30,900,000
G500 500,000 60 2,900,000 01 năm 32,900,000

Tích hợp đầu số SMS:

 • Tích hợp sẵn đầu số SMS vào phần mềm quản lý mã PIN để in tem phủ cào SMS.
 • Phân nhóm sản phẩm theo từng nội dung tin nhắn khác nhau.
 • Cấu hình nội dung tin nhắn thông báo cho khách hàng khi nhắn tin.
 • Quản lý danh sách tin nhắn.
 • Quản lý danh sách khách hàng nhắn tin.
 • Xuất danh sách file excel.

Chi phí phần mềm quản lý

Cung cấp nhiều gói phần mềm ứng dụng đầu số SMS khác nhau, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi có thể cấu hình theo các gói khác nhau:

# Gói phần mềm Chi phí
1 Gói Bảo hành điện tử Website
2,900,000 vnd/năm
2 Gói Bảo hành điện tử Website & SMS 2,900,000 vnd/năm
3 Gói Bảo hành điện tử QR Code 4,900,000 vnd/năm
4 Gói Tem bảo hành SMS 2,900,000 vnd/năm
5 Gói Tem bảo hành QR Code 4,900,000 vnd/năm
6 Gói Tích điểm SMS 4,900,000 vnd/năm
7 Gói In tem phủ cào 6,000,000 vnd/lô

Ứng dụng đầu số SMS trong thực tế:

 • Chống hàng giả, xác thực nguồn gốc hàng hóa
 • Kích hoạt bảo hành điện tử
 • Sửa chữa bảo hành, kiểm tra bảo hành
 • Nhắn tin trúng thưởng, tích điểm và sự kiện quay thưởng
 • Bảo hành răng sứ
 • Active tài khoản hoặc reg nick bằng SMS

Quy trình và thời gian thực hiện

 • Thời gian đăng ký đầu số, cung cấp mã từ 3-5 ngày.
 • Cấu hình phần mềm, tin nhắn.
 • Cấu hình website quản lý.
 • In ấn tem nhãn.

Liên hệ: 0938.563.896


Load disqus comments

0 nhận xét