Header Ads Widget

Chương trình tích điểm bằng SMS 8077

Khách hàng mua sản phẩm của công ty sẽ nhận được một mã số để nhắn tin tích điểm, khách hàng nhắn tin SMS mã tích lũy đến đầu số SMS theo cú pháp quy định. Điểm tích lũy của bạn sẽ được cộng dồn trên hệ thống theo số điện thoại đã nhắn tin. Khách hàng có thể tham gia các chương trình đổi điểm thành quà và các phần thưởng tùy theo chương trình của doanh nghiệp.

chuong trinh tích điểm đổi quà

Cung cấp đầu số SMS 8077

Cung cấp đầu số SMS 8077 nhắn tin tích điểm và giao thức kết nối, đảm bảo kết nối vào hệ thống tích điểm của doanh nghiệp với nhà mạng. Chúng tôi chịu trách nhiệm đăng ký, cung cấp API, kết nối hỗ trợ khách hàng đến khi hoàn thiện.
Nếu khách hàng có yêu cầu xử lý cú pháp tin nhắn tích hợp vào hệ thống đều được hỗ trợ xử lý miễn phí.

Cung cấp hệ thống quản lý mã số

Cung cấp hệ thống quản lý gen mã số in tem nhãn phục vụ chương trình, khách hàng nhắn tin, tích hợp hệ thống vào đầu số SMS 8077 để chương trình hoạt động ổn định.

chuong trinh tích điểm đổi quà


Quản lý danh sách tin nhắn tích điểm, danh sách tin nhắn trả về cho khách hàng
Cấu hình điểm theo nhóm, mã sản phẩm
Cấu hình tin nhắn trả về cho khách hàng
Cấu hình hệ thống để khách hàng kiểm tra điểm bằng Website hoặc SMS

Kịch bản chương trình

Khách hàng nhắn tin tích điểm khi mua sản phẩm và nhận được thông báo số điểm đã tích lũy bằng tin nhắn hoặc có thể kiểm tra trên website landing page của chương trình.
Admin cấu hình số điểm cho từng nhóm sản phẩm bên trong hệ thống và thời gian chương trình
Setup loại quà tặng tương ứng với tổng số điểm, ví dụ: 10 điểm sẽ nhận được nón bảo hiểm, 15 điiểm nhận được vali du lịch...
Lập trình giao diện website để khách hàng điền thông tin đổi điểm và chọn quà tương ứng với số điểm đang có, thông tin người nhận quà.

chuong trinh tích điểm đổi quà


Xuất file excel để báo cáo chương trình

Xây dựng các chương trình khác

Xây dựng thêm các chức năng như: khách hàng tự chọn và đổi quà online, Quay thưởng online, Vòng quay may mắn, luckyspin...
Và theo yêu cầu của doanh nghiệp