Chương trình tích điểm bằng SMS 8077

Khách hàng mua sản phẩm của công ty sẽ nhận được một mã số để nhắn tin tích điểm, khách hàng nhắn tin SMS mã tích lũy đến đầu số SMS theo cú pháp quy định. Điểm tích lũy của bạn sẽ được cộng dồn trên hệ thống theo số điện thoại đã nhắn tin. Khách hàng có thể tham gia các chương trình đổi điểm thành quà và các phần thưởng tùy theo chương trình của doanh nghiệp.


Cung cấp đầu số SMS 8077

Cung cấp đầu số SMS 8077  và giao thức kết nối, đảm bảo kết nối vào các dịch vụ của doanh nghiệp với nhà mạng.Chúng tôi chịu trách nhiệm đăng ký, cung cấp API, kết nối hỗ trợ khách hàng đến khi hoàn thiện.
Nếu khách hàng có yêu cầu xử lý cú pháp tin nhắn tích hợp vào hệ thống đều được hỗ trợ xử lý miễn phí.

Cung cấp hệ thống quản lý mã số

Cung cấp hệ thống quản lý gen mã số in tem nhãn phục vụ chương trình, khách hàng nhắn tin, tích hợp hệ thống vào đầu số SMS 8077 để chương trình hoạt động ổn định.

Quản lý danh sách tin nhắn tích điểm, danh sách tin nhắn trả về cho khách hàng
Cấu hình điểm theo nhóm, mã sản phẩm
Cấu hình tin nhắn trả về cho khách hàng
Cấu hình hệ thống để khách hàng kiểm tra điểm bằng Website hoặc SMS

Xây dựng các chương trình khác

Xây dựng thêm các chức năng như: khách hàng tự chọn và đổi quà online, Quay thưởng online, Vòng quay may mắn, luckyspin...
Và theo yêu cầu của doanh nghiệp

Load disqus comments

0 nhận xét