Bảo hành điện tử SMS 8077

Đăng ký bảo hành điện tử cho sản phẩm bán ra thị trường với gói Bảo hành điện tử đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký thông tin và mô tả cú pháp SMS để cấu hình trên hệ thống. Mọi thông số quản lý đã được xây dựng sẵn.


Hình thức bảo hành:

Website: kích hoạt bảo hành cho sản phẩm trên website của công ty, khách hàng phải truy cập vào link (bằng cách nhập link hoặc quét qrcode) điền thông tin sản phẩm và thông tin người mua hàng, website sẽ tự động kiểm tra và thông báo kích hoạt cho khách hàng.
- Tin nhắn SMS: khách hàng kích hoạt bảo hành bằng tin nhắn SMS sau khi mua sản phẩm hoặc đại lý hỗ trợ kích hoạt bảo hành cho khách hàng bằng SMS

Chi phí triển khai:


Chức năng chính:

- Quản lý thành viên, phân quyền sử dụng hệ thống.
- Quản lý xuất mã sản phẩm hay Serial, tạo danh sách Serial theo yêu cầu của doanh nghiệp, cung cấp file excel cho nhà in để in tem bảo hành dán lên sản phẩm.
- Quản lý danh sách sản phẩm: gồm thông tin model, serial, mã code của sản phẩm và được phân loại chi tiết theo hãng, nhóm, thời gian bảo hành, ngày nhập, ngày xuất...
- Quản lý tin nhắn kích hoạt bảo hành của khách hàng và cấu hình nội dung thông báo cho khách hàng.
- Quản lý kiểm tra bảo hành bằng website, SMS
- Quản lý khách hàng, lịch sử nhắn tin, bảo hành..
- Báo cáo thống kê

Thời gian triển khai:

Hệ thống được cập nhật trên tên miền hoặc sub domain của công ty, ví dụ: baohanh.websitecongty.com
  • Đăng ký các dịch vụ Tên miền, Host, SMS, SSL: 01 ngày
  • Xây dựng chức năng, chỉnh sửa các yêu cầu: 03 ngày
  • Bàn giao sử dụng: 02 ngày.
- Tổng thời gian thực hiện: 01 tuần.
- Các yêu cầu phát sinh được thông báo thời gian chi tiết.

Hỗ trợ 24/24
Hotline: 0934.681.447

Load disqus comments

0 nhận xét