Header Ads Widget

Phần mềm bảo hành nha khoa ứng dụng bảo hành răng sứ bằng SMS

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO HÀNH LABO & NHA KHOA là phần mềm chuyên dụng vào công tác quản lý trong Labo và phòng khám nha khoa. Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất của Microsoft và tích hợp đầu số SMS để kích hoạt và kiểm tra thẻ bảo hành răng sứ cho bệnh nhân. Phần mềm dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên nhanh chóng thành thạo trong công tác quản lý.
phan mem bao hanh rang su sms

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
1. Quản lý thành viên
 • Quản lý, cập nhật thông tin thành viên
 • Xem lịch sử thành viên
 • Phân quyền, phân nhóm
 • Quản lý nhiều chi nhánh khác nhau
2. Quản lý nha khoa
 • Thêm xóa sửa các thông tin nha khoa
 • Quản lý danh sách nha khoa: thông tin nha khoa, bác sĩ, lịch sử cập nhật thẻ
3. Quản lý Thẻ bảo hành
 • Quản lý Loại thẻ bảo hành: zolid hoặc cercon
 • Quản lý danh sách mã thẻ bảo hành
 • Cập nhật thông tin nha khoa: thông tin nha khoa, bác sĩ...
 • Cập nhật thông tin bệnh nhân: thông tin bệnh nhân, số răng, vị trí răng, thời hạn bảo hành...
4. Thông tin bệnh nhân
 • Danh sách thông tin chi tiết bệnh nhân
 • Danh sách thẻ bảo hành
 • Lịch sử sử dụng thẻ bảo hành
 • Lịch sử SMS
5. Quản lý tin nhắn SMS
 • Danh sách tin nhắn SMS bảo hành
 • Danh sách tin nhắn thông báo cho bệnh nhân

6. Cấu hình nội dung khác

Hệ thống quản lý online, lưu trữ dữ liệu vào mục đích sử dụng lâu dài trong suốt quá trình chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân.